Routebeschrijving MZW08 – Struinen door Hitland (10 Km)

Let op: deze wandeling heeft onverharde, mogelijk drassige delen!

Start (groene ballon op het kaartje) bij op de onverharde parkeerplaats van de openlucht-ijsbaan, aan de Hitlandse laan. Vertrek in zuidwaartse richting op het halfverharde Wielenpad. Rechts ziet u de ijsbaan. Buig met het pad mee naar links, naar rechts en weer naar links. Ga over de brug en dan gelijk rechtsaf, het Molenweteringpad. Rechts over het water ziet u de fundamenten van een oude watermolen. U loopt tussen de weilanden van het “slagenlandschap” door.

  • Buiten het broedseizoen kunt u links van het pad onverhard door de weilanden lopen. U neemt dan na ca 200 m, na het Gansdorpsepad, het eerste weiland links en gaat meteen rechtsaf het weiland in. Steek de sloten over via de bruggetjes en loopplanken (soms moet u even langs het water lopen), tot u uitkomt op een fietspad de Mient. Ga rechtsaf naar het punt waar het Molenweteringpad de Mient kruist, en sla linksaf.

Na ruim een kilometer kruist u De Mient, waarna u met het pad mee naar links en weer naar rechts draait. Rechts over het water ziet u de Golfbaan van Hitland. Aan het eind rechtsaf op het Ouderkerselaantje, het bruggetje over. na 600 m (50 m vóór een stenen brug) neemt u het pad linksaf, u komt op de Blaardorpseweg. U komt uit op een parkeerplaats. Sla hier linksaf en loop in die richting de parkeerplaats weer af op het Langepad.

Neem na ongeveer 200 m linksaf het onverharde Moerpad. Buig mee linksom en na ca 100 m weer rechtsom. U gaat onder de hoogspanningsleidingen door, dan over een brug, dan het eerste graspad rechts. Voor de bomen weer rechts en bij het water links. Volg het graspad tot u een brug over gaat, en sla dan linksaf het Molenweteringpad op. Na ruim 100 m neemt u het Haakpad rechtsaf, volg dit over het water en tussen de bomenrijen. Waar het Haakpad een haakse bocht naar links maakt, neemt u schuin rechtsaf het Van der Wijngaardpad. Volg dit kronkelende vlonderpad over en tussen het “Hitlandmoeras”.

Aan het eind van het pad, waar u de begroeiing verlaat, komt van rechts het Pettenpad. U slaat echter nog vóór het water linksaf op de graskade, u heeft dan links de begroeiing en aan uw rechterhand de sloot. Aan het eind slaat u vóór de hoge dijk linksaf. Vlakbij het huis weer linksaf langs het water lopen, tot u rechtsaf het water kunt oversteken. Even verderop kunt u weer rechtsaf in de richting van de dijk, waar u het pad linksaf over het weiland volgt. U komt uit op het Ouderkerkselaantje bij Leefgoed De Olifant. Sla rechtsaf.
Het pad draait naar links en naar boven de rivierdijk van de IJssel (Groenendijk) op. Sla bovenop de dijk scherp linksaf. In de Hollandse IJssel ziet u de oude Werkhaven.

Volg (pas op het verkeer!) de Groenendijk met aan uw linkerhand de polder en aan uw rechterhand de IJssel. Na enige tijd komt er bebouwing en industrie tussen u en de IJssel. Op het punt waar deze bebouwing weer ophoudt, gaat u naar rechts de dijk af naar het buitendijkse graspad dat u een heel eind kunt volgen. U kunt ook bovenop de dijk blijven lopen. U komt langs het monument ‘Een dubbeltje op zijn kant’.  Kort na de (vaak bewoonde) ooievaarsnesten aan de linkerkant, neemt u het pad scherp naar links de dijk af. Onderaan het pad naar rechts de polder in nemen. Na enige tientallen meters neemt u het onverharde slingerpad rechtsaf. Buig met het pad mee naar links. Aan het eind komt u met een rechts-links-slinger uit op het Molenweteringpad. Sla hier rechtsaf. Buig mee naar links over de brug, daarna gelijk rechts het Molenweteringpad blijven volgen.

Bij de Hitlandselaan linksaf, tot u links het startpunt weer ziet: de parkeerplaats van de IJsbaan.

Rechts de fundamenten van een watermolen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *