MZW08 – Struinen door Hitland (10 km)

OoievaarsnestenHet recreatiegebied Hitland heeft een bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarde. U ziet er nog steeds het zogenaamde “slagenlandschap”, met smalle reepjes land, zoals dat vroeger ook was. De wandeling leidt u dwars door de weilanden en terug op de dijk langs de Werkhaven Ver-Hitland, waar verschillende karakteristieke woonboten liggen. Ook passeert u het monument ‘Een dubbeltje op zijn kant’, dat herinnert aan de reddingsactie van een schipper die in 1953 zijn schip in de dijk stak om een dijkdoorbraak te voorkomen. Let op: deze wandeling heeft onverharde, mogelijk drassige delen!

Routebeschrijving


De wandeling is ongeveer 10 kilometer en loopt deels over (half)verharde paden, graspaden en – indien u dat wilt – door weilanden die nogal drassig kunnen zijn.

Hitland

Hitland is een groene buffer van circa 250 hectare tussen Capelle en Nieuwerkerk aan de IJssel in de Hoogdorpse polder en deels in de polder Esse, Gansdorp en Blaardorp. Het middendeel van Hitland wordt gekenmerkt door de vele slootjes en oude veenweiden: slagenlandschap. Verspreid liggen drie veenputten, overblijfselen van de veenafgravingen van enkele eeuwen terug. De kwaliteit van het riet- en bosveen was echter zo slecht, dat het bij deze drie putten is gebleven. Langs het Molenweteringpad ligt nog een fundering van een watermolen.

DSC02286

Vlonderpaden Hitlandmoeras

In het zuidelijke deel van Hitland, ook wel Ver- of Groot-Hitland genoemd, vallen vooral de moeraspartijen en meertjes met hoge rietkragen op. In dit deel bevindt zich een vogelrustgebied. Vlonderpaden maken dit verlandingsgebied toegankelijk.

De klei uit de Hollandse IJssel voor het bakken van de ijsselsteentjes, werd vervoerd in karren die werden getrokken door Shetland-pony’s. Deze pony’s werden ‘hitten’ genoemd. Aan deze hitten is de naam
Hitland ontleend.

Hollandsche IJssel

P1040096

De Hollandse IJssel

De Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een zijarm van de Lek, die voorbij het Utrechtse Vreeswijk begon. Doordat de Lek een grotere rivier werd en de ontginning van het Hollandse veengebied om een gedegen afwatering vroeg, is in 1285 de rivierarm op last van Graaf Floris V afgedamd. De IJssel is tot Gouda een open zoetwatergetijdenrivier, het getij dringt vanuit de Noordzee door tot de Waaiersluis in Gouda. De Hollandsche IJssel is een belangrijke schakel in het scheepvaartverkeer tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam en is landschappelijk gezien beeldbepalend in het polderlandschap.

Het verschil tussen eb en vloed is zomers circa 1.80 meter en in de winter kan het verschil wel tot ruim 3 meter oplopen. Eb en vloed zijn een gevolg van de aantrekkingskracht van de maan en in mindere mate van de zon. Per dag is het tweemaal vloed en ook tweemaal eb. Ongeveer 6 uur na een vloedberg is het eb. Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan (bij Nieuwe en bij Volle Maan) werken de aantrekkingskrachten van de maan en de zon samen: springvloed.

Werkhaven Hitland

Werkhaven Hitland (Foto: Thom Demmenie)

Werkhaven Hitland (Foto: Thom Demmenie)

De werkhaven Hitland is ontstaan uit de normalisatie van de Hollandsche IJssel rond 1940. Sommige bochten in de kronkelige rivier waren bijna haaks en dus slecht bevaarbaar. De werkhaven (een ´dode arm´) is ontstaan na zo´n bochtafsnijding. Lange tijd was het een echte werkhaven, in de jaren ´70 verdwenen de baggermolens en werd het steeds meer een woonhaven. Mede door de grote variëteit aan schepen en bewoners ontstond door de jaren heen het huidige pittoreske karakter.

Leefgoed De Olifant

In de veldsteenoven ‘De Olifant’ werden tot begin jaren ’20 ijsselsteentjes gebakken. Begin jaren ’70 werd de ruïne omgebouwd tot woonhuis. Sinds enige jaren organiseren de huidige bewoners in de verschillende gebouwen op het leefgoed concerten, exposities en kleinkunstvoorstellingen. Ook kunnen er workshops en (bedrijfs)trainingen worden gegeven. In de wagenschuur op het terrein is het restaurant/theehuis ‘De Dames’ gevestigd.

Routebeschrijving

2 reacties op MZW08 – Struinen door Hitland (10 km)

  1. Anne Korevaar schreef:

    Als je klikt op routebeschrijving krijg je de melding dat deze pagina niet gevonden wordt. Er is dus geen routebeschrijving beschikbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *