MZW04 Ommetje Eendragtspolder (7 km)

In de Eendragtspolder kunt u door het aansluitende plas-/drasgebied struinen, over de eilandjes langs de oever van de Zevenhuizerplas en door het moerasbosje tussen de Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder. Start/eindpunt is de uitkijktoren op de parkeerplaats Van Opheusdenweg/Slingerkade.
Deze route bevat veel onverharde delen en is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Op het kaartje zijn gemakkelijk verharde alternatieven te vinden.
Honden mogen buiten het broedseizoen los. In het broedseizoen mogen ze alleen aangelijnd mee.

Routebeschrijving GPX-bestand

Waterberging EendragstpolderWaterberging
Als het water in de Rotte door overvloedige regenval te hoog dreigt te worden, dan wordt het teveel aan water tijdelijk opgeslagen in de Eendrachtspolder. Speciaal voor dat doel is er een waterberging aangelegd waarin 4 miljoen m3 water kan worden geborgen.

De aflaat, Eendrachter Verlaat geheten, pompt bij zo’n situatie de berging met een hoeveelheid van 1200 m3 water per minuut in ongeveer 55 uur ‘vol’ (ter vergelijking: een grote badkamer is in 1 seconde gevuld = 20m3 per seconde).  Bij calamiteiten wordt ongeveer 1 miljoen m3 water in het achterliggende plas- en drasgebied geborgen.

De natuurwaarde van de waterberging stijgt met de jaren. Door de eilandjes in het gebied is het een paradijs voor watervogels, zoals de knobbelzwaan, nijlgans, Canadese en grauwe gans, meerkoet, lepelaar, blauwe en zilverreiger, watersnip, kievit, bergeend, krakeend, kuifeend, waterhoen en ga zo nog maar even door.

Willem-Alexander RoeibaanIn de waterberging is de 2 kilometer lange internationale roeibaan Willem Alexander geïntegreerd. Voor internationale roeiwedstrijden moet het waterpeil in de waterberging met ongeveer 1 meter worden verhoogd. Dit water wordt vanuit de Hennipsloot ingelaten.

Dat duurt enkele maanden zodat de natuur en de vogels op de eilandjes in de waterberging er de minste last van hebben, bovendien bevat het water in de Hennipsloot minder organische meststoffen (is schoner) dan het water van de Rotte.

Zevenhuizerplas
De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd meer. Het oudste deel van de plas is in 1978 opgeleverd, in 2003 is de plas qua grootte verdubbeld. Aan de westoever zijn 3 eilandjes (niet toegankelijk) waar vooral in de winter veel watervogels vertoeven. Dat komt doordat de plas (tot wel 30 meter diep) in de winter bijna nooit in z’n geheel dicht-vriest. Aan de noordoever zijn 4 eilandjes, waarvan er twee toegankelijk zijn. Ook is aan die kant van de plas een ‘moerasbos’ waarin vele soorten watervogels zich ophouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *