Waar het ons om gaat! Inhoudelijke reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.


Het PMZ heeft op 17 juli en 17 augustus 2021 op deze website al een eerste reactie gegeven op het Masterplan. Met de notitie ‘Waar-het-ons-om-gaat!’ wordt thans een inhoudelijke reactie op het Masterplan gegeven.

Wij zijn van mening dat een tijdig (voorafgaand aan verdere planvorming) op te richten Klankbordgroep (of vergelijkbaar gremium), een meerwaarde is voor de kwaliteit van de besluitvorming en bovendien effectief is voor het nodige draagvlak. Met andere woorden: hoe krijgt burgerparticipatie vorm en inhoud bij de uitwerking van het Masterplan en Omgevingsplan.   

Met deze notitie geven wij aan waar de belangstelling en inbreng van meerdere participanten in het PMZ naar uit gaat. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe wij in de materie staan, in hoofdstuk 3 zijn de highlights uit het Masterplan opgenomen die wij belangrijk vinden, terwijl we in hoofdstuk 4 de kansen en bedreigingen, aangevuld met onze opmerkingen en aandachtspunten, op een rijtje hebben gezet.

Het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (MMZ) is onmiskenbaar van invloed op de cultuurhistorische en natuurwaarden. Hoewel hieraan in het plan wel aandacht is besteed, zal er bij de concrete invulling van de plannen voortdurend een spanningsveld bestaan tussen ‘stenen en groenblauwe karakter’.

Wij hebben de Gemeente Zuidplas op 11 januari 2022 schriftelijk verzocht om op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde ‘Kansen en Bedreigingen’ met ons de dialoog aan te gaan.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Waar het ons om gaat! Inhoudelijke reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

  1. Roelof Oldenburger schreef:

    Als vooralsnog slechts geinteresseerde burger heb ik met belangstelling kennis genomen van het Platform, en meer inhoudelijk van jullie notitie “waar het ons om gaat”. Helder is dat er al aardig wat verschillende soorten inhoudelijke deskundigheid bijeen is gekomen waar als centraal thema het behoud en waar mogelijk versterking van (duurzame) leefomgeving/ milieu en cultureel erfgoed centraal staan. De notitie nodigt denk ik in deze fase tot 2 hoofdzaken uit:

    1e: het als volwaardig partner aan tafel komen bij lokale/ zonodig provinciale politiek. Met een scheef oog kan denk ik daarbij ook al naar de bedoeling van de recent uitgestelde Omgevingswet gekeken worden. In deze wet staan leefomgeving en (gedragen) besluitvorming centaal. Participatie van burgers en bedrijven wordt erg belangrijk gevonden

    2e: zonodig verdere versterking van het Platform waarbij denk ik wel helder moet zijn of het Platform met name, zoals ik ook las zich inzet voor het stimuleren van de dialoog met alle gebruikersgroepen(lijkt een beetje op de rol die een gemeente ook zou moeten oppakken) OF dat ze zoveel mogelijk met 1 mond sprekend een “burger”stem vertegenwoordigt vanuit een bepaalde, hiervoor benoemde missie in de discussie met de (lokale) politiek.

    Maar vooral oprechte complimenten voor het initiatief en hoever jullie al met elkaar gekomen zijn. Smaakt naar meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *