Polders en natuurgebieden in de gemeente Zuidplas

In de Zuidplaspolder en de aanpalende polders bevinden zich de volgende polders en natuur- en recreatiegebieden:
1. Recreatiegebied Hitland (250 hectare)
2. Recreatiegebied de Rottemeren en Zevenhuizerplas
3. Natuurgebied de Eendragtspolder (300 hectare)
4. De Tweemanspolder en de polder de Wilde Veenen
5. Natuurgebied het Bentwoud (800 hectare)
6. Natuurgebied ’t Weegje (40 ha) en het Waterrijk Polderpark Oostpolder (23,9 ha)
7. Natuurgebied de GroenBlauwe zone bij Moordrecht (45 hectare)
8. De Zuidplaspolder met natuurgebieden in wording: het Restveengebied (175 hectare), de Groene Waterparel (150 hectare) en de Groene Schakel.

Hierna worden deze gebieden beschreven.

1. Recreatiegebied Park Hitland
Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel ligt het recreatiegebied Park Hitland. WP_000983Dit recreatiegebied van ongeveer 250 hectare heeft een ideale ligging zo midden in de Randstad. Het is een mooi polderlandschap waarin wandel- en fietspaden zijn aangelegd. Ook is er gelegenheid om te  vissen, paard te rijden, te golfen en te schaatsen).

Voor meer informatie: Klik op Recreatiegebied Park Hitland.

Voor nadere informatie over de flora en fauna: klik hier.

Het gebied grenst aan de Groene Zoom. Deze smalle groenstrook dient als groene buffer tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel.

Vanuit Ver Hitland kunt u met een fietspontje overvaren naar Ouderkerk a/d IJssel van waaruit u zo de Krimpenerwaard kunt ontdekken.

2. Recreatiegebied de RottemerenIMG_0555 en Zevenhuizerplas
Het recreatiegebied de Rottemeren is een uniek en veelzijdig recreatiegebied. Het eeuwenoude riviertje de Rotte vormt de ruggengraat van het gebied. In het gebied vind je vele jachthavens, restaurantjes, beeldende kunst, outdoor sportmogelijkheden en overal plaatsen om te zonnen, fietsen, zwemmen, wandelen, kanoën, picknicken, paardrijden of de natuur te ontdekken.
Het gebied bestaat uit verschillende onderdelen te weten het Hoge IMG_0521Bergse Bos, het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom aan de Bleiswijkse zijde van de Rotte (gem. Lansingerland).
Aan de andere zijde van de Rotte (gemeente Zuidplas) vindt u de Zevenhuizer Zoom met de Molenviergang en het natuurreservaat het Koornmolengat. Hieraan grenst ook de Zevenhuizerplas met een boulevard en zandstrand!
In dit gebied is de Natuur- en vogelwacht Rotta actief.  Voor meer informatie:

Recreatiegebied de Rottemeren.

3. Eendragtspolder
De Eendragtspolder ligt tussen de Rotterdamse wijk Nesselande, het dorp Zevenhuizen, de Rotte en het recreatiegebied de Rottemeren. Ruim 300 hectare van de polder is heringericht en sinds 2013 toegankelijk voor publiek. In dit gebied bevindt zich de internationale roeibaan: Willem-Alexander Baan.

Willem Alexanderbaan in ZevenhuizenEen gedeelte van deze polder fungeert bij hevige regenval als waterberging voor het overtollige water van de Rotte en ontwikkelt zich mede daardoor als een mooi en waterrijk natuurgebied. Dwars door het gebied lopen fietspaden en onverharde wandelpaden.

Een medewerker van de Natuur- en vogelwacht Rotta heeft de geschiedenis, het beheer, de inrichting, de natuur  en de laatste ontwikkelingen van deze polder in het volgende artikel uitvoerig beschreven: AV EDP

Voor meer informatie: zie www.youtube.com/watch?v=0fBnjH5XDSE en Eendragtspolder.

4. De Tweemanspolder en de polder de Wilde Veenen
De Tweemanspolder is voor het grootste deel nog ingericht als akkerbouwgebied. De polder grenst aan het recreatiegebied de Rottemeren. Een klein deel van de399px-Molen_nr5_Moerkapelle polder is ingericht als vakantiepark, bestaande uit recreatiewoningen, een sportcentrum, een zwembad en een horecagelegenheid.
In deze polder bevind zich ook de molenviergang, die vroeger de polder bemaalde.

De polder de Wilde Veenen of de Honderd Morgen bestaat ook hoofdzakelijk uit landbouwgronden.
In deze polder ontspringt de rivier de Rotte bij de molen “de Oorsprong”. De polder wordt aan de noordkant begrensd door het Bentwoud.

5. Natuurgebied het Bentwoud.

Het Bentwoud is een groot natuurgebied in ontwikkeling gelegen tussen Zoetermeer, Moerkapelle, Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Benthuizen. Het wordt een gevarieerd gebied met bos, waterpartijen, moeras en grazige weiden doorsneden door fiets en wandelpaden. Er ligt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven. nabij Zoetermeer zijn voetbalvelden aangelegd.

bentwoud_006

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven en plannen ontwikkeld. In 2000 zijn de eerste bospercelen aangeplant. Inmiddels zijn de ambities onder druk van de kredietcrisis teruggebracht van 1300 ha naar ca 800 ha. Het bosgebied bij Waddinxveen is in de nieuwe plannen gesneuveld.  In 2016 hoopt men het bos voltooid te hebben.

Zie voor meer informatie: Vrienden van het Bentwoud en Provincie Zuid-Holland.nl

6. Natuurgebied ’t Weegje en het Waterrijk Polderpark Oostpolder

Grenzend aan de gemeente Zuidplas ligt, tussen de Gouwe en de Ringvaart en ten zuidwesten van Gouda, het natuur- en recreatiegebied ‘t Weegje. Om vanaf het water te genieten van de prachtige natuur kunt u een roeiboot huren bij het caféa358b4ae-bd8e-49ce-9328-860149f78ea0-restaurant. Het is ook mogelijk om het gebied met uw eigen kano te verkennen.

Om de plas bevinden zich de voet-, fiets- en natuurpaden die u langs de mooiste plekjes voeren. Zo kunt u de vele vogels zien die het gebied rijk is. Her en der staan er bankjes waar u kunt rusten en kunt genieten van het uitzicht of een lekkere picknick.

Grenzend aan dit natuurgebied ligt het Polderpark Oostpolder. Rondom het park loopt een  een wandel- en fietspad. Ook bevinden er zich  een vogelkijkplek, picknicktafels, speeltoestellen voor kinderen, een trimbaan (zie: kaartje Oostpolder). Heel bijzonder is het vlonderpad dat dwars door het gebied heenloopt. In het vogelbroedseizoen van 1 maart tot 1 juli is het vlonderpad daarom afgesloten. De rest van het gebied is wel het hele jaar toegankelijk.

Meer informatie zie: Het praathuis, ’t Weegje en de Oostpolder

7. Natuurgebied ´de GroenBlauwe zone´ bij Moordrecht

De GroenBlauwe zone is een natuur- en recreatiegebied van 45 hectare groot (vergelijkbaar met ca. 60 voetbalvelden) en ligt tussen Moordrecht en de nieuwe Goudse wijk Westergouwe  in de Zuidplaspolder. Van de 45 is 24,4 hectare gefinancierd vanuit het programma “Recreatie om de Stad” van de Provincie Zuid-Holland. De rest van het gebied is aangelegd als compensatie van natuurwaarden en waterberging als gevolg van de aanleg van Westergouwe. luchtfoto westergouwe

De zone ligt op grondgebied van gemeente Zuidplas en maakt deel uit van de regionale ecologische verbindingszone tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard.

De Milieuvereniging Zuidplas te Moordrecht is één van de initiatiefnemers geweest om deze zone aan te leggen als buffer tussen het nieuwe woongebied Westergouwe en Moordrecht.

Groen en Blauw
Het gebied kenmerkt zich door veel groen (natuur) en blauw (water) en herbergt in totaal 17,3 ha aan watercompensatie. Plas-dras gebieden ontstaan doordat sommige delen gedurende een periode van het jaar onder water staan, bijvoorbeeld bij veel regen. Voor natuur en landschap is dit erg belangrijk omdat het gevarieerdheid brengt voor waterdieren, weidevogels en vissen.

Door wandel- en fietspaden en vlonderbruggen is een groot deel van het gebied toegankelijk waardoor liefhebbers van rust en natuur uren kunnen rondstruinen. Als vanzelf ontdekt men de natuurspeelplaatsen, een visvijver, de uitkijktoren en broedschuren voor beschermde vogelsoorten.

De GroenBlauwe zone is vanuit de wijk te voet bereikbaar via een klompenpad dat begint naast het Kind Centrum of per fiets via de Provinciale weg om de wijk heen. De doorgaande verbinding tussen de Provinciale weg en de Ringdijk zal ook op 16 juni in gebruik worden genomen, maar zal pas na afronding van de Dijkverzwaring worden aangesloten op de Ringdijk.

(Bron: www.westergouwe.nl/omgeving-westergouwe/)

Een archeologische vindplaats.
Voorafgaand aan de nieuwbouwactiviteiten in Westergouwe is in 2009 een klein stukje van een archeologische vindplaats onderzocht. Het betreft een vindplaats van meer dan 7000 jaar oud, uit het laat mesolithicum of het vroeg neolithicum, oftewel: de Steentijd. Prehistorische mensen hebben hier een zogenaamd jagers- en verzamelaarskamp gehad. Op een wat hogere locatie in het verder zeer natte, moerassige landschap hadden ze een plek ingericht waar ze tijdelijk konden verblijven. Vanuit hun vaste dorp, waarschijnlijk ergens in de duinen bij wat nu Den Haag is, gingen ze regelmatig naar dit kamp toe, om te vissen, te jagen en vruchten te verzamelen.

Waarom is deze vindplaats zo bijzonder? Hoe is de vindplaats beschermd en waarom is dat zo belangrijk? Lees verder in het artikel van de nieuwsbrief 49 van Monumentenzorg &Archeologie van de gemeente Gouda: Klik hier.

8. De Zuidplaspolder met natuurgebieden in wording: het Restveengebied, de Groene Waterparel en de Groene Schakel 

In de Zuidplaspolder zijn thans bestemmingsplannen ontwikkeld voor de aanleg van twee natuurgebieden te weten: het Restveengebied en de Groene Waterparel.  Zie ook bestemmingsplannen.

Restveengebied
Het zogeheten Restveengebied komt ten zuiden van de A20, tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is ruimte voor een relatief groot natuurgebied met een gevarieerde inrichting.
Het Restveengebied is nu vooral agrarisch gebied. Waarom kan het gebied niet blijven zoals we het nu kennen? Omdat, zo heeft het hoogheemraadschap Schieland uitgelegd, het veengebied zal blijven zakken. Dit komt doordat het veen oxideert (verbrandt) zodra het boven het grondwater uitkomt, dus elke keer als het polderpeil wordt verlaagd gaat het veen opnieuw zakken. Groene Waterparel met regenboog bij de Vierde Tocht achter het Gemaal Abraham Kroes

Schieland heeft aangegeven dat verdere verlagingen van het polderpeil rond Moordrecht eigenlijk niet meer kunnen, omdat een grotere opvoerhoogte steeds meer pompcapaciteit gaat vragen. Ook wordt de druk van het diepere grondwater naar boven steeds groter, waardoor er steeds meer kwelwater moet worden afgevoerd. Door het niet verder verlagen van het polderpeil zal het veengebied uiteindelijk zo laag komen te liggen, dat het niet meer als weidegebied te gebruiken valt. Wanneer het op termijn dan toch niet meer agrarisch te bewerken valt, zo redeneert men, kan het beter nu al als natuurgebied worden ingericht.
De gemeente zal dan ook samen met de provincie een plan maken voor het omvormen van het huidige agrarische veenweidegebied tot een natuurgebied.  

Groene Waterparel
Tussen de Middelweg en de 1e tochtweg ligt ten noorden van en evenwijdig aan de A20 een brede strook grond van 100 tot 150 ha, die thans wordt omgevormd tot een natuurgebied de Groene Waterparel.
In deze strook komt (kwel)water van zeer goede kwaliteit voor. Deze goede waterkwaliteit zorgt er in combinatie met het katteklei voor, dat er van nature zeldzame planten voorkomen. Door het kwelwater ook naar de zuidzijde van de A20 te leiden zou het daar in te richten Restveengebied er eveneens van kunnen profiteren.

Groene Schakel.
In het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder is ook voorzien in een ‘Groene Schakel’, een gebied tussen het vijfde dorp en de tweede Tochtweg.
In dit gebied zal ook een gedeelte van de Ecologische Verbindingszone tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud worden aangelegd. De aanleg van dit natuurgebied zal gelijktijdig met het te bouwen vijfde dorp plaatsvinden.