Eerste reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

A. Algemeen.
De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19/20 mei 2021 ingestemd met het Masterplan voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder. Nu op 1 juli 2021 ook een bestuursakkoord is getekend tussen de gemeente Zuidplas, de Grondbank en de provincie Zuid-Holland is er na 17 jaar een besluit over de inrichting van het Middengebied gevallen.

De bewoners zijn over de ontwikkelingen wel geïnformeerd, maar niet of nauwelijks bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken. De financiële belangen waren te groot om openheid van zaken te geven. Veel is in de gemeenteraad onder geheimhouding besproken.

B. Reacties van de platformdeelnemers.
Binnen het platform zijn er verschillende reacties. De meningen van de deelnemers over het Masterplan waren wisselend. Er waren deelnemers die:

 • sowieso tegen de bouw van een 5e dorp in de laagste polder van Nederland zijn;
 • het jammer vinden dat er toch meer dan de voorgestelde 4000 woningen worden gebouwd
 • tevreden zijn dat de bouw beperkt is gebleven tot 8000 woningen.

Unaniem zijn wij als platform van mening dat er weer een open gebied in de al zo drukke randstad teloor is gegaan.  Vooral omdat de eerder door de gemeente Zuidplas voorgestelde 4000 woningen in het 5e dorp is verdubbeld naar 8000 woningen en deze uitbreiding ten koste is gegaan van de eerder voorgestelde ‘Groene Schakel’ tussen de 4e en 1e tocht.
Ook bestaat er onder de deelnemers grote zorg over de infrastructuur: een nieuwe plaats met ca. 16.500 inwoners (bijna net zo groot als Nieuwerkerk in 1985) vergt veel van de omgeving en de bestaande infrastructuur. Financieel is het ook nog maar de vraag of alles wel betaalbaar is.
Kunnen de raadsleden, gelet op de omvang van het project, voldoende inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid ?
Zal de uitvoering van dit project niet ten koste gaan van de ontwikkeling, de inrichting en het onderhoud van de andere vier dorpen?

C. Hoe nu verder?
Hoe teleurstellend ook, wij zullen ons bij het besluit moeten neerleggen. Wel blijven wij aandacht vragen voor de natuurwaarden in het gebied. Als platform willen wij dan ook betrokken worden bij de realisatie van de verschillende deelgebieden van het Masterplan.
Wij willen ons daarbij concentreren op:

 • de inrichting van de landschappelijke gebieden, waarbij de ecologie en de biodiversiteit van het gebied centraal staan,
 • de infrastructuur, en met name de fiets-, wandel- en laarzenpaden in het middengebied,
 • de cultuurhistorische elementen in het middengebied.

De gemeente zal voor die realisatie van het Masterplan in de 2e helft 2022 een eerste aanzet geven in een ‘Voorontwerp Omgevingsplan’.
Als platform zullen wij op basis van het Masterplan, een werkdocument ‘Realisatie Masterplan Middengebied Zuidplaspolder’ opstellen aan de hand waarvan wij de
kansen en bedreigingen van de verschillende deelgebieden zullen benoemen.
Ook zullen wij voorstellen om een Klankbordgroep in het leven te roepen, waarin de gemeente de bewoners (waaronder het Platform) regelmatig informeert over bepaalde ontwikkelingen en waar de bewoners hun ideeën en voorstellen kunnen laten horen, in de veronderstelling dat er naar hen wordt geluisterd en dat zij door de overheden serieus worden genomen.   

Dit bericht is geplaatst in Bouwactiviteiten/Grondaankopen, Flora en fauna, Landschap. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Eerste reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

 1. Adri den Boer schreef:

  Zie de laatste HvH over de redding van de Geertruidahoeve (rijksmonument) via de provincie zh!
  Adri den Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *