Oprichting Alliantie GroenBlauwe Rotte

De Stichting Rotte-Verband, de Belangengroep Oud-Verlaat, de Stichting Natuurpolders, Natuur- en Vogelwacht Rotta, het Platform-EP en een aantal betrokken bewoners hebben op 1 mei 2019 de Alliantie GroenBlauwe Rotte opgericht.

De Alliantie streeft naar volwaardige natuurontwikkeling, natuurbescherming en natuurbeheer, behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied.

Aanleiding.
Aanleiding is het in maart/ april jongstleden vaststellen door de gemeenteraden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas van de door het Recreatieschap Rottemeren vervaardigde kadernotitie met de titel: “Ruimte voor een groenblauwe toekomst, kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren”. Hierin wordt helaas vooral gefocust op het recreatieve belang, zonder dat de samenhang met natuur, landschap en cultuurhistorie voldoende wordt geborgd.

Recreatie met oog voor natuur en cultuur
Recreatievoorzieningen en -activiteiten dienen echter te passen in het karakter van de verschillende deelgebieden. De ontwikkeling van deze voorzieningen en de organisatie van recreatie-activiteiten kunnen alleen, als de groenblauwe, kwetsbare waarden van de natuur, het landschapsschoon en de cultuurhistorie voluit worden gerespecteerd.

Deelnemers
De in de Alliantie verenigde organisaties blijven hun achterban zelfstandig vertegenwoordigen in de diverse lokale en politieke gremia en op sociale media. Indien nodig zullen zij hun krachten bundelen en individuele of gezamenlijke groenblauwe initiatieven ondersteunen. Bovendien zal de Alliantie gezamenlijk met argumenten en daden ageren tegen initiatieven die schade toebrengen aan de kernwaarden op het gebied van natuur, met zijn flora en fauna, rust, landschap en cultuurhistorie, die juist moeten worden beschermd.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Rottemerengebied en van de  activiteiten van de alliantie? Schrijf je dan in voor hun nieuwsbrief via de website www.alliantiegroenblauwerotte.nl.

(Bron: Alliantie GroenBlauwe Rotte, Persbericht, 15 mei 2019)

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Cultureel erfgoed, Flora en fauna, Landschap, Recreatie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *