Ook Platform Mooi Zuidplas zet vraagtekens bij de ontwikkeling van het 5e dorp in het licht van het klimaatrapport van het IPCC.

Mede naar aanleiding van het nieuwste rapport van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) over de gevolgen van de klimaatverandering, hebben  diverse deskundigen zich in de media uitgesproken over het voornemen om in het middengebied van de Zuidplaspolder een 5e dorp te bouwen.

Op NU.nl heeft op 10 augustus 2021 een artikel gestaan onder kop ´De zeespiegel stijgt, de bodem zakt, moeten we nog wel bouwen in het Groene Hart? ´waarin een aantal deskundigen hun mening geven op de vraag of we nog wel moeten bouwen in de Zuidplaspolder
B&W hebben ook op NU.nl op 11 augustus 2021 hierop gereageerd in een artikel onder de kop: Bouwen in Groene Hart onverstandig toch komt er een compleet nieuw dorp. De argumenten van B&W om wel te gaan bouwen worden door de deskundigen in het artikel van 10 augustus juist betwijfeld.
Ook in ‘Trouw’ hebben op 10 augustus en 13 augustus 2021 artikelen gestaan waarin door deskundigen commentaar is gegeven op de bouwplannen in de Zuidplaspolder.

Adviezen van deskundigen
Gelet op het alarmerende rapport en de reacties van de deskundigen vragen wij ons als platform wel af of de uitvoering van het huidige Masterplan Middengebied Zuidplaspolder nog wel realistisch is. Moeten we bij de realisatie van het Masterplan niet veel meer de adviezen van de landelijke deskundigen uit verschillende disciplines inwinnen? Denk daarbij aan deskundigen op het gebied van klimaat, waterhuishouding, demografie, toekomstverwachtingen van de Randstad (als deltagebied van Nederland).
Ook zouden we de bouw van woningen ín het middengebied meer moeten zien als een ´mogelijkheid´ en niet als een ´opgaaf´. Alleen als vaststaat dat woningbouw en daarbij behorende infrastructuur zonder een grote kostenpost voor het onderhoud op de langere termijn, zou (beperkte) woningbouw verantwoord zijn.

Woningnood is een landelijk probleem
De woningnood is een landelijk probleem en hoeft niet in de dichtstbevolkte provincie en laagst gelegen polders van Nederland te worden opgelost.
Natuurlijk zijn de financiële consequenties van de gedane investeringen belangrijk en moet er een goede afweging worden gemaakt, maar die consequenties mogen geen argument zijn om (ondanks de waarschuwingen) toch door te gaan met de aanleg van een 5e dorp in de voorgestelde vorm.
Datzelfde geldt overigens ook voor de voorgenomen aanleg van bedrijventerreinen en zeker ook voor de glastuinbouw, waarvoor in de randstad geen of nauwelijks werknemers te vinden zijn. Uit de commentaren op het nieuwste rapport blijkt overigens ook dat als de opwarming van de aarde doorzet de investeringen in woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw op termijn beter plaats kunnen vinden op hoger gelegen locaties in het oosten en zuiden van ons land.

Veiligheid van de huidige laaggelegen woonwijken
De komende 30 jaar moeten we waarschijnlijk al de nodige investeringen doen om  de bestaande laaggelegen woonwijken en bedrijventerreinen in onze gemeente klimaatbestendig (en dus veiliger) te maken. Ook de infrastructuur in onze gemeente (waaronder de verkeersaders N219,N456, A20 en A12 en twee essentiële spoorlijnen van Gouda naar Rotterdam en Den Haag) zal op dit punt de nodige aandacht moeten krijgen.l

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Ook Platform Mooi Zuidplas zet vraagtekens bij de ontwikkeling van het 5e dorp in het licht van het klimaatrapport van het IPCC.

  1. Jan Dirk Dorrepaal schreef:

    8.000 woningen in de komende 20 jaar in een nieuw dorp. Gelet op de onzekerheden onverstandig. Beter is het aan de “andere” kant van de N219 (tussen Zevenhuizen en de A12) te gaan bouwen en zo een nieuw dorp te maken samen met het thans in aanbouw zijnde Zevenhuizen Zuid, dat dan de eerste fase van dat nieuwe dorp vormt. De hele infra ligt er al en het ligt ook nog aantrekkelijk mho op de Eendragtspolder. Het huidige Nijverheidscentrum functioneert zo als grens tussen de 2 dorpen. En als ik mij niet vergis ook nog een flink stuk goedkoper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *