Categorie archieven: Mobiliteit

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder

Brief dd 16 oktober 2023 van het Platform Mooi Zuidplas aan de Gemeente Zuidplas. Klik om de brief te lezen: Zienswijze PMZ bestemmingsplan

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Gesprek met gemeenteraadsleden over de versterking van de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving.

De uitnodiging die Platform Mooi Zuidplas op 5 juni  aan de raadsleden heeft gezonden (zie bericht van 28 juni 2023) is door drie fracties aangegrepen om hierover met ons van gedachten te wisselen. Helaas hebben wij van de andere fracties … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Provincie Zuid-Holland op de bres tegen leegstand.

Deze galerij bevat 1 foto.

De provincie Zuid-Holland nodigt ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en inwoners uit mee te denken over de aanpak van leegstand van panden en terreinen. Daarvoor organiseert de provincie de komende weken diverse activiteiten onder de noemer ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’. “We moeten … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Uitnodiging Fietscafé Zuidplas op 23 oktober 2017

De Fietsersbond Zuidplas heeft een informele bijeenkomst voor leden en niet-leden georganiseerd. Iedereen is welkom op deze informele en informatieve bijeenkomst. Ook niet-leden. Kom langs voor een kop koffie of thee in de eerste editie van het fietscafé! Met bijdrage … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Railterminal in het Groene Hart?

Deze galerij bevat 1 foto.

Langs de A12, kan een railterminal komen. De haalbaarheid wordt de komende tijd onderzocht in opdracht van de provincie, gemeenten als Gouda, Zuidplas en Waddinxveen en de transportsector. ,,Maar het gaat om veel meer dan alleen die terminal.’’ Daar waar … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Teleurstelling over ontwerpsessies Verlengde Bentwoudlaan

Deze galerij bevat 1 foto.

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud is erg teleurgesteld in de gang van zaken bij de ontwerpsessies over de Verlengde Bentwoudlaan. De N 207 Zuid wordt ‘versnipperd’ ontworpen. Met deze aanpak bieden de provincie en gemeenten geen ruimte om met … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Instandhouding van de pont tussen Moordrecht en Gouderak

Een tiental verenigingen uit Moordrecht hebben in december 2016 in een brief aan de gemeenten Zuidplas en Krimpenerwaard dringend verzocht om de pont tussen Moordrecht en Gouderak ook na 1 juli 2017 in stand te houden. In die brief wezen zij op de volgende zes aspecten die de instandhouding … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Verlengde Bentwoudlaan

Onlangs zijn de plannen gepubliceerd voor een nieuwe randweg (N207-Zuid) westelijk van Boskoop en Waddinxveen. Deze weg is volgens de plannenmakers nodig om de westelijke Greenport Boskoop beter te ontsluiten en zo de verkeersdruk in de dorpen te ontlasten. De … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Start bouw brugverbinding Eendragtspolder

Deze galerij bevat 1 foto.

De bouw van de brugverbinding naar de Eendragtspolder is van start gegaan. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas realiseren deze brugverbinding samen, met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Om de brug aan te leggen worden 533 palen in … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Eendragtspolder: Twee hectare parkeerterrein voor WK roeien is genoeg’

Zevenhuizen – Geen 4,5 hectare parkeergelegenheid, zoals de organisatie van het WK roeien wil, maar maximaal twee hectare voor naar schatting 400 groene parkeerplaatsen. Dat willen omwonenden en de gemeente Zuidplas voor het terrein in de Eendragtspolder tussen de roeibaan … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen