Kansenkaart provincie Zuid Holland: Actieprogramma ‘Slim Ruimte gebruik’

Er is in de komende jaren in Zuid-Holland een grote ruimte vraag. De provincie Zuid-Holland wil met het ‘Actiepro​gramma Slim Ruimte gebruik’ gemeenten helpen om de juiste functie op de juiste plek te brengen.

Ze wil daartoe data analyses gebruiken die de basis vormen voor discussies over potentiële transformatie-en ontwikkelings-locaties voor de toekomst. Slim ruimtegebruik begint met structureel gebruik van data. Met name het gebruik van consumenten data is daarbij een duidelijke trendbreuk en een belangrijke stap naar ondersteuning in vraag-en gebiedsgericht werken.

Het is van belang de stedelijke ruimtevraag zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied te realiseren en daarmee dit gebied beter te benutten en de open ruimte en landschappelijke kwaliteit te behouden. Dat vormt de aanleiding om met elkaar de kansen te verkennen voor slim ruimtegebruik, kansen die in het gebied besloten liggen. Kansenkaart Slimruimtegebruik

Het doel van de studie is om naast de intuïtie -die vaak goed aanvoelt waar kansen liggen- structureel, feitelijk en vergelijkbaar voor héél Zuid-Holland de kansen in beeld te brengen. Zo kan de provincie ook beter het gesprek voeren over leegstand en potentie voor transformatie, passend in de ambities van een stads-of dorpscentrum.

Klik hier voor meer informatie en het gebruik van de kansenkaart.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Bouwactiviteiten/Grondaankopen, Landschap. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *