Historische vereniging vraagt om handhaving rond vervallen rijksmonument

De historische vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel heeft het college van B&W in Zuidplas een brief gestuurd over de situatie rond een ernstig vervallen rijksmonument aan de 1e Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. De monumentale boerderij is de afgelopen jaren verwaarloosd en staat op instorten.

In de brief constateert de vereniging dat er geen onderhoud meer is aan het rijksmonument met nummer 30439. Het betreft de sterk verwaarloosde woonboerderij “Geer­truidahoeve” aan de Eerste Tochtweg 25 in Nieuwerkerk aan den

geertruida hoeve 2

IJssel. Met behulp van foto’s is de enorme verwaarlozing in beeld gebracht. In 1985 (hiernaast) zag de boerderij er nog netjes onderhouden uit. Vooral de laatste tien jaar is de boerderij in sneltreinvaart in verval geraakt. De historische vereniging wijst er nogmaals op dat de eigenaar van het rijksmonument een forse fiscale tegemoetkoming kan ontvangen voor onderhoud aan het monument.

Omdat het huidige verval zodanige vormen aanneemt dat het behoud van het pand in gevaar komt, verzoekt de vereniging de wetgeving die op dit pand rust te handhaven. (Foto situatie nu hieronder)

geertruida hoeveNet als in artikel 11 van de Monumentenwet 1988, zoals die tot 1 oktober 2010 gold, is het in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ook verboden om zonder vergunning een beschermd monument te verwaarlozen. In artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, wordt bepaald dat het verboden is “zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waarop dat wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.”

Een mogelijke maatregel zou volgens de vereniging kunnen zijn om een last uit te vaardigen onder dwangsom, die erop neer komt dat de eigenaar bepaalde ingrepen aan het dak moet plegen door het bijvoorbeeld af te dekken met een zeil.

De boerderij behoort tot de ontginningsboerderijen die na de drooglegging van de Zuidplas werden gebouwd. Daarvan getuigt ook de gedenksteen die in 1849 bij de bouw in de zijgevel is aangebracht. De Historische Vereniging vindt het pand van een zodanige historische waarde dat het naar de mening van de vereniging niet verloren mag gaan

(Bron: www.omroepzuidplas.nl, 23-02-2016)

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Cultureel erfgoed. Bookmark de permalink.

7 reacties op Historische vereniging vraagt om handhaving rond vervallen rijksmonument

 1. Adri den Boer schreef:

  Zou het handhaven voor 23-4 gebeuren?

 2. Peter Elderson schreef:

  Wat is er op de brief geantwoord en wat gebeurt er nu?

  • PMZ schreef:

   Beste Peter,
   Helaas is er nog geen actie ondernomen door de Gemeente.
   Heb begrepen dat de historische vereniging een herinnering zal gaan sturen.

 3. Adri den Boer schreef:

  Vandaag is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Belangrijk en nieuw is artikel 10.18 in de Erfgoedwet: het verbod om rijksmonumenten onderhoud te onthouden. Wanneer wordt bijvoorbeeld niet aan deze plicht voldaan:
  •als de onderhoudscyclus is verlopen
  •als het object niet water- of winddicht is
  •als onderdelen vervallen zijn
  •als langdurig nagelaten wordt noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten
  Om gemeenten de helpen bij de handhaving is een handreiking met een stappenplan opgesteld.

 4. Adri den Boer schreef:

  De HVN schreef b&w op 7 juli 2016 opnieuw een brief onder verwijzing naar de Erfgoedwet.
  Intussen gaf een van de recreatieschappen waarin Zuidplas deelneemt een z-folder uit met de wonderlijke titel ‘Wandelen in de Rottemeren’. (Ook verkrijgbaar in de Oudheidkamer.) Op de kaart daarin staat 1e Tochtweg 25 wel als cultuurhistorisch object aangegeven, mooie pr!

 5. Adri den Boer schreef:

  Die vereniging was niet de enige trouwens:
  https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/?bericht=66

 6. Adri den Boer schreef:

  Op 7-2-2017 vervolgde de HVN met een brief aan de raad. Mede daarom stelde D^^ schriftelijke vragen aan B&W:
  Schriftelijke vragen vlg. art. 40 Reglement van Orde
  Ingediend op: 27 maart 2017
  Onderwerp:
  Verval en verwaarlozing Rijksmonument “Geertruidahoeve”, Eerste Tochtweg 25, Nieuwerkerk aan den IJssel

  Inleiding

  De Historische Vereniging Nieuwerkerk (HVN) heeft bij brief d.d. 7 februari 2017 aan de gemeenteraad haar zorgen kenbaar gemaakt over de verwaarloosde staat van bovengenoemd monument. Ook Omroep Zuidplas besteedde d.d. 25 maart 2017 aandacht aan dit onderwerp in een interview met de heer A. den Boer. Onder meer bleek uit het interview dat met name het dak tot gemaakte filmopnamen voor de tv-serie Flikken in het najaar 2015, was afgedekt door een rood zeil zoals ook vele passanten van deze boerderij weten. Eén en ander geeft onze fractie aanleiding tot de volgende vragen.

  Vragen

  1. Is het juist dat het College bij brief d.d. 24 februari 2016 aan de HVN heeft geantwoord te hopen dat ten minste het pand weer waterdicht zou worden gemaakt en dat dit vervolgens niet is gebeurd? Zo ja, wat heeft het College eraan gedaan om deze specifieke maatregel te realiseren? En waarom is dit dan niet gelukt?

  2. Is het gestelde in de brief van HVN d.d. 7 februari 2017 juist dat het gemeentebestuur een wettelijke verplichting heeft om handelend op te treden indien zonder vergunning een Rijksmonument wordt verwaarloosd? Wij nemen aan dat geen vergunning tot verwaarlozing is afgegeven zodat de vraag is wat het College ter zake heeft ondernomen en waarom dit dan in dit geval kennelijk niet heeft geleid tot ten minste de noodzakelijke conserverende maatregelen?

  3. Deelt het College de opvatting van de HVN dat het gemeentebestuur niet alleen de wettelijke verplichting heeft om in een voorkomend geval van verwaarlozing van een Rijksmonument handelend op te treden maar ook een morele plicht heeft op te treden als hoeder van ons culturele erfgoed?

  4. Welke maatregelen kan het College nemen om in de thans gegeven situatie dit Rijksmonument te behouden en welke maatregelen is het College voornemens te nemen en op welke termijn?

  Wijze van beantwoording
  Schriftelijk

  Namens de fractie van D66 Zuidplas,
  Joop Huson

Laat een antwoord achter aan Adri den Boer Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *