Gesprek met gemeenteraadsleden over de versterking van de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving.

De uitnodiging die Platform Mooi Zuidplas op 5 juni  aan de raadsleden heeft gezonden (zie bericht van 28 juni 2023) is door drie fracties aangegrepen om hierover met ons van gedachten te wisselen. Helaas hebben wij van de andere fracties geen reactie ontvangen.  

Tijdens de gesprekken met de raadsleden beaamden zij dat over de ontwikkeling van het Middengebied nog veel onduidelijkheid bestaat. Veel aspecten zijn nog onderwerp van gesprek zoals de invulling van het Koning Willem I – bos, de mobiliteit, hoogbouw versus laagbouw, parkeerbeperkingen, de Groene Schakel, de Ecologische verbindingszone, zonneweides/ windmolens en zelfs het aantal te bouwen huizen.
Op basis van het Masterplan zullen nu twee bestemmingsplannen worden ontwikkeld en zal binnenkort voor het ´Kreekrugdorp´ en het KW – 1 Bos (incl. de buitenplaatsen) een eerste bestemmingsplan worden opgesteld.
Zij deelden onze zorgen en hadden zelf ook nog de nodige vragen. Het was een goed en informatief gesprek, maar wel te kort voor wat meer diepgang.
Eén raadslid adviseerde ons om tijdens één van de commissievergaderingen onze zorgen met alle raadsleden te delen door gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid. Op 12 september jl. heeft één van onze leden voor een commissievergadering de raadsleden toegesproken. De inspreektekst is hier te lezen (NB. i.v.m. tijdgebrek is niet de gehele tekst uitgesproken). Het pleidooi voor het gebruik van windmolens in die toepraak is later door de Secretaris Energiecoaches Zuidplas onderschreven.

Toekomstbeeld.
Terugkijkend op de gesprekken constateren wij dat alle problemen van deze tijd (woningnood, ecologie, klimaatbestendigheid, mobiliteit en participatie) in dit project aan de orde komen. De gemeenteraad zal flink wat tijd moeten besteden om de financiële consequenties, de gevolgen, de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van dit omvangrijke project te kunnen boordelen.
Voorkomen moet worden dat er straks een groot ‘hypermodern’ 5e dorp is gebouwd, maar er geen geld en ruimte meer is om de bestaande dorpen te onderhouden, water- en hittebestendig en energiezuinig te maken. Wellicht kan er in het licht van ‘het Deelgebiedsplan Zuidplas en Omgeving’ (onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied) samen met de provincie nog eens een afweging worden gemaakt tussen het behoud van het landschap/natuur en de noodzakelijke woningbouw en infrastructuur in onze laaggelegen en kwetsbare Zuidplaspolder.
Wij hopen dat de raadsleden zich op basis van duidelijke uitgangspunten en realistische mogelijkheden heldere politieke keuzes kunnen maken (zie dit artikel). Alle 47.000 inwoners van de gemeente Zuidplas in de huidige dorpen hebben recht op een toekomsbestendige en duurzame leefomgeving.

Participatie
Tijdens de inspreeksessie op 12 september heeft ook het ‘Platform Middengebied Zuidplaspolder’ gebruik gemaakt van de inspreekmogelijkheid. Dit platform vertegenwoordigt de bewoners die in het middengebied van de Zuidplaspolder wonen en werken.  
Op 14 juli heeft dit platform ook een brief aan de raadsleden gezonden. Deze brief is hier te lezen. Uit deze brief blijkt dat veel informatie over ons wordt uitgestort via informatieavonden, informatienota’s en openbare commissievergaderingen, maar dat er van echte participatie geen sprake is. Platform Mooi Zuidplas heeft min of meer dezelfde ervaring.

Participatie is meer dan alleen maar informatie verschaffen over de ontwikkelingen van het Masterplan. Naast informatie over de plannen moet er ook duidelijkheid worden gegeven wat er met de input van de omwonende wordt gedaan. De gemeente zal zich aan haar eigen ‘Kader Participatie’ (zie hoofdstuk 9.4) moeten houden.
Momenteel staan wij aan de onderste trede van de participatieladder!

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Bouwactiviteiten/Grondaankopen, Landschap, Mobiliteit. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *