Documenten en publicaties.

Op deze pagina zijn de documenten (bestemmingsplannen, notities, zienswijzen, brieven en rapporten) en algemene publicaties te vinden die Platform Mooi Zuidplas (PMZ) heeft opgesteld dan wel als informatiebron gebruikt.

De documenten en publicaties zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken:
– Bouwplannen Middengebied Zuidplaspolder vanaf 2019
– Restveengebied en Groene Waterparel
– Recreatiegebied Hitland
– Recreatie algemeen
– Publicaties over natuur, biodiversiteit, ecologie en cultureel erfgoed
– Bouwplannen Middengebied Zuidplaspolder vanaf 2012 – 2018.

A. Bouwplannen Middengebied Zuidplaspolder vanaf 2019
1. Ontwikkelingsvisie_Middengebied_Zuidplaspolder _-_mei 2019
2. Kaart met inrichtingsvoorstel van de Landschapelijke Schakel van het PMZ
3. Toelichting bij de Inrichtingskaart
4. Masterplan Middengebied Zuidplaspolder 2021
5. Participatie Masterplan Middengebied maart 2021.
6. Brief van PMZ van 15 september 2021 met voorstel om een klankbordgroep in te stellen
7. Informatienota B&W over participatie en informatie MMZ
7. Kader Participatie Zuidplas (najaar 2021) voor o.a. de Omgevingswet.
8. Brief PMZ van 11 januari 2022 met notitie ‘Waar het ons om gaat’ als reactie MMZ
9. Notitie ‘Waar het ons om gaat!
10.Verslag 1e 0verleg Projectgroep MMZ en PMZ d.d. 16 februari 2022
11. Vragen en antwoorden informatieavonden november 2022.
12. Brief PMZ van 10 maart 2023 met notitie aan B& W over ‘Groene Schakel’ en EVZ
13. Brief aan College van gedeputeerde van 10 maart 2023 over ‘Groene Schakel’ en EVZ
14.Notitie Groene Schakel en EVZ van 10-03-2023
15. Infonota Groene Schakel en Mobiliteit van 14 maart 2023.
15. Spelregels Groene Schakel

B. Restveengebied en Groene Waterparel
1. Toelichting BP Restveen Waterparel – Moordrecht – 05-01-2009
2. Verkenning toekomst Restveengebied van 22 december 2017.

C. Recreatiegebied Hitland
1. Rapport vraaggerichte (door)ontwikkeling Recreatiegebied Hitland april 2015
2. Groen aan de overkant: Hitland A.Hoogeveen (Aves, 2015, nr 133.)

D. Recreatie algemeen
1. PP-Presentatie PMZ- visie over recreatie
2. Recreatiekaart zuidplas gewoon grenzeloos
3. Reactie 11-2-2015 aan B&W van PMZ op concept – Visie Recreatie Zuidplas 2025
4. Visie Recreatie Zuidplas 2025

E. Publicaties over natuur, biodiversiteit, ecologie en cultureel erfgoed
1. Reactie PMZ discussienota “Tuin van de Zuidelijke Randstad” van 24 augustus 2015
2. Bosbeheer en Natuurbeheer
3. Natuur inclusief Nederland
4. Leefomgevingswaarden van erfgoed.

F. Bouwplannen Middengebied Zuidplaspolder vanaf 2012 – 2018.

Brief fractievoorzitters bouwplannen 2017 

Brief B&W ontwikkelingen Zuidplas V. 2 20112017

Brief bidboek  Zuidplas-bezwaar tegen bouwen in groen

Structuurvisie Zuidplas 2030.

Oplegnotitie_ZPP ROZ 03-12-2012

Eindrapport+Grip+op+het+Groene+Hart

5-minutenversie+Grip+op+het+Groene+Hart

Brochure Stuurgroep Groene Hart 2013-2015

Beschrijving  (ontwikkeling) van de Eendragtspolder

Beschrijving van de (ontwikkeling) van de Zuidplaspolder

Zienswijze structuurvisie Zuidplas2030  

Herijkingsstudie Zuidplaspolder 08102013

SGH-MMVZ Zuidplaspolderproject – Pas op de Plaats

Notitie gezamenlijk voorstel herinrichting 9 ha 28102015

Waarom geen woningen in De Snelle versie 3