Moerkapelle

Algemeen Moerkapelle is het kleinste en jongste dorp van de gemeente Zuidplas eIMG_0247n is een kruisdorp, ontstaan op een kruising van wegen.
Pas in 1646 kreeg Moerkapelle een aparte bestuursvorm (ambachtsheerlijkheid) , los van Zevenhuizen.
Na de droogmaking van de polder de Wilde Veenen in 1655 (de oudste droogmakerij van Zuid-Holland) en de Zuidplaspolder in 1839 bleek de kwaliteit van de grond uitstekend te zijn en werd het een welvarende landbouwgemeente. In 1991 werd Moerkapelle met Zevenhuizen samengevoegd. Ten westen en noorden woMoerkapellerdt Moerkapelle omringd door een fraai, open polderlandschap met mooie monumentale boerderijen zoals de hofstede “Land van Belofte” aan de Noorddijk 5.

Ook in Moerkapelle bevinden zich een aantal bezienswaardigheden zoals de 9 gemeentelijke monumenten (zie gemeentelijke monumenten) en de volgende rijksmonumenten:

Hervormde Kerk (Dorpsstraat 15).
Na de droogmaking van de Wilde Veenen in het midden van de 17e eeuw, was de tijd aangebroken om de kapel “op moer” (in het veen) te vervangen door een echte kerk. Omstreeks 1662 is met de bouw er van begonnen. De kerk is een eenbeukige, classicistische zaalkerk, met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde geveltoren met kleine naaldspits. IMG_0234 De omlijsting van de ingang onder de toren bevat een wapensteen van ambachtsheer Daniel van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria ’t Hooft. In 1715 werd het koorhek in renaissancestijl (uit 1593) geplaatst, afkomstig uit de Rotterdamse St.-Laurenskerk. Dit hek bevat nog enkele Bijbelteksten. Uit de toren roofden de Duitsers in 1943 beide klokken. De grote klok uit 1707 werd omgesmolten; de kleine klok, die mogelijk dateert van vóór de kerkbouw, keerde met een omweg later terug. Een ruimte onder de toren werd gebruikt als bewaarplaats voor gevangenen. Bij de laatste restauratie in 1994 – 1995 werd het dakbeschot grotendeels vernieuwd en werd er een nieuwe leibedekking aangebracht. Ook de fundering werd onder handen genomen en werd besloten het orgel uit 1910 te vervangen.

Boerderij “Stolpenburg” (Herenweg 33).
Boerderij uit 18e eeuw van een in deze streken zeldzaam voorkomend Noord-Hollands stolptype. Hoog, met riet gedekt stolpdak. Links een opkamer.

Oorsprong Rotte.
Ten noordwesten van Moerkapelle is de Rotte ontstaan. De 18 kilometer lange Rotte, ooit een veenrivier, stroomt  via de Rottemeren, en langs het buurtschap Oud Verlaat, naar Rotterdam. Met de bouw van een 400 meter lange dam in de Rotte399px-Molen_nr5_Moerkapelle (tegenwoordig de Hoogstraat) werd in 1270 de basis gelegd voor de stad Rotterdam. Thans begint  de Rotte als een slootje bij twee molenstompen t.w. van de molen de Oorsprong (Rottedijk 14) ende  Aalsmeerse molen (Rottedijk 16). De wipmolen De Oorsprong met de aanduiding ‘Molen No. 5’ is in 1623 gebouwd als schepradmolen voor de bemaling van de toen nog niet verveende polder en daartoe ingericht als bovenmolen van een tweegang vijzelmolens (± 1651). De molen was voorzien van een inwendige molenaarswoning  en vormde samen met de Aalsmeerse Molen met de aanduiding ‘Molen No. 6’ een gang vijzelmolens. Beide molens zijn omstreeks 1925 onttakeld.