De ontwikkeling van de Groene Schakel en de Groene Waterparel als onderdeel van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

De ontwikkeling van de Groene Schakel en de Groene Waterparel als onderdeel van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

Redactie PMZ, 2 mei 2023
Het Platform Mooi Zuidplas volgt de in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (MMZ) beschreven planontwikkeling op de voet en richt zich hierbij vooral op het behoud en mogelijke versterking van het (polder)landschap in de Zuidplaspolder.

De bouw van het Vijfde Dorp is een aanslag op de nu al schaarse groenblauwe ruimte in het Landschapspark Zuidvleugel: de biotoop voor flora, fauna en voor mensen wordt daarmee schraler. Met andere woorden, de leefbaarheid komt steeds meer onder druk te staan in deze omgeving. Wij zijn dan ook van mening dat behoud en mogelijk versterking van de groenblauwe ruimte evenveel urgentie verdient als het bouwen van het 5e dorp.

De Groene Waterparel vanaf het begin van de 2e Tochtweg langs de A20 richting Gouda.

De in het Masterplan genoemde Groene Schakel en de Groene Waterparel zijn voor ons dan ook groengebieden die voor een gezonde leefomgeving van inwoners van Zuidplas uitermate belangrijk zijn. Daarbij komt nog dat de provincie in de Groene Schakel een Ecologische Verbindingszone van ongeveer 50 meter breed wil realiseren. Deze zone moet een onderdeel gaan vormen met de verbindingszone tussen Rottemeren/Bentwoud en de Krimpenerwaard.

Thans blijkt dat het onduidelijk is wie (de provincie of de gemeente) voor de verdere voorbereiding van het bestemmings- /omgevingsplan en de inrichting van die groengebieden verantwoordelijk is.
Het Platform Mooi Zuidplas heeft in een brief aan zowel het College van B&W van de gemeente Zuidplas als aan het College van gedeputeerde Staten Zuid Holland haar zorgen hierover geuit.

De Groene Schakel vanaf de 2e Tochtweg richting de Zuidelijke Dwarsweg.


In de bij de deze brieven onderliggende notitie Groene Schakel/Groene Waterparel,  geven we in Deel I een uitgebreide onderbouwing over deze casuïstiek en onze zorg daarover. In Deel II geven we aan waar we ons door gesteund voelen, terwijl we in Deel III op basis van onze eigen (gebieds-)expertise een aantal inhoudelijke opties en mogelijkheden beschrijven voor één effectieve ecologische verbindingszone in de Groene Waterparel en Groene Schakel.

Inmiddels hebben we met het projectteam van de gemeente Zuidplas hierover een gesprek gehad en vindt er binnenkort een gesprek met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland plaats. Wij hopen met deze brieven en gesprekken stagnatie van de inrichting van de Groene Waterparel en Groene Schakel te voorkomen en duidelijkheid te krijgen over de concrete inrichting van deze ecologisch belangrijke natuurgebieden.


Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Flora en fauna, Landschap. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *