Maandelijkse archieven: december 2013

Computerworkshop Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Deze galerij bevat 1 foto.

Vrijdag 13 december hield Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas een workshop in het Computer Leercentrum van de PCOB in Nieuwerkerk. De werkgroepleden leerden online samenwerken met Google Drive en afstandmeten.nl. Het bedrijf WayPoint uit Moordrecht presenteerde hun online routeplanner en hoe het … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

‘Gevaren van fijnstof dwingen gemeenten tot meer aandacht voor openbaar groen

Bomen en planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de hoeveelheid fijnstof waaraan burgers worden blootgesteld. Luchtvervuiling door fijnstof leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot op heden werd aangenomen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

“Zoet tegen zout. Natuurlijke waterstromen in het Groene Hart”

Een structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda biedt ecologisch en economisch de beste oplossing voor de waterproblematiek in het Groene Hart en daarbuiten. Deze voorkomt verzilting, maakt verdieping van de haven van Rotterdam makkelijker en geeft mogelijkheden voor … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Statencommissie R&L besprak Herijkingsstudie Zuidplaspolder

Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving besprak op 4 december 2013 de Herijkingsstudie Zuidplaspolder die de gevolgen beschrijft van de beleidswijzigingen voor de integrale gebiedsontwikkeling. Aan de orde kwam het Restveengebied, het gevaar voor verrommeling en de financiële consequenties. … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen