Verlengde Bentwoudlaan

Onlangs zijn de plannen gepubliceerd voor een nieuwe randweg (N207-Zuid) westelijk van Boskoop en Waddinxveen. Deze weg is volgens de plannenmakers nodig om de westelijke Greenport Boskoop beter te ontsluiten en zo de verkeersdruk in de dorpen te ontlasten.
De weg (begroot op 26.000.000 euro) vormt straks een verbinding tussen de N455 en de A12, respectievelijk A20. Voor wie de provinciekaart goed bestudeert, ligt het voor de hand dat deze weg (als opmaat voor de A3) in de toekomst wordt doorgetrokken naar de N11, respectievelijk A4.

De door listige politici gebezigde misleidende benaming van het traject: ‘Verlengde Bentwoudlaan’ suggereert dat het om een rustige, groene laan gaat.
In werkelijkheid betreft het een provinciale 80km weg, die straks onder meer het oostelijke deel van het in aanleg zijnde Bentwoud doorsnijdt. Het traject zal ongetwijfeld een substantiële toename van het noord-zuidverkeer genereren (o.a. van en naar de regio’s Rotterdam-Gouda en Alphen-Leiden). De weg wordt op een verhoogd talud aangelegd en krijgt waarschijnlijk (deels) een parallelweg. De consequenties voor het (vele miljoenen aan gemeenschapsgeld kostende en toch al geschonden) Bentwoud zijn groot. Nadat er destijds door ex-staatssecretaris Bleker al 500 ha van de geplande 1300 ha is wegbezuinigd, wordt er door het traject opnieuw een aanzienlijk deel van het Bentwoud afgehaald.

Andere consequenties zijn: fikse toename in de omgeving van de belasting door fijnstof, geluid en (in het donker) licht; het stelselmatig doodrijden van overstekende dieren en de vorming van een fikse barrière voor de toegang tot het Bentwoud vanuit de beide dorpskernen. Dit terwijl de qua natuur zo onderbedeelde provincie (inclusief Boskoop-Waddinxveen) een robuust natuur- en recreatiegebied zo goed kan gebruiken. Een ander negatief aspect van het traject is: verdere aantasting van het steeds meer dichtslibbende Groene Hart.

Het belangrijkst argument voor deze weg: ‘betere ontsluiting van Greenport Boskoop’ is overigens een non-argument. De Greenport is de laatste jaren aan krimp onderhevig en het ziet er niet naar uit dat hier verandering in komt. Bovendien zit de problematiek niet in het noord-zuidverkeer, maar in het oost-westverkeer (o.a. de beide hefbruggen)!
Via merN207-Zuid@alphenaandenrijn.nl kan bezwaar tegen de plannen worden aangetekend.

(Bron: www. hvhonline.nl, 26-11-2015)

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Flora en fauna, Landschap, Milieu, Mobiliteit. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *