Brief aan de fractievoorzitters i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zoals bekend willen de deelnemers van het Platform Mooi Zuidplas een draagvlak creëren voor behoud en versterking van milieuaspecten en landschappelijke, culturele en natuurwaarden. De lokale organisaties inzake natuur, milieu en cultuur kunnen via de deelnemers van het platform hun activiteiten afstemmen om zo hun eigen of gezamenlijke doelen te bereiken. Het platform initieert en coördineert daarbij.

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben de deelnemers van het platform een constructieve dialoog gevoerd over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas. Welke boodschap willen zij de politiek meegeven ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen, mogelijke bouwplannen, natuur, recreatie en cultureel erfgoed?

Naar aanleiding van deze dialoog is aan de fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Zuidplas een brief gezonden. In die brief zijn een aantal zienswijzen door de deelnemers van het platform geformuleerd en is verzocht deze zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van hun verkiezingsprogramma.

De brief is hier te lezen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Bouwactiviteiten/Grondaankopen, Cultureel erfgoed, Landschap, Milieu. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Brief aan de fractievoorzitters i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018

  1. Bedankt voor dit initiatief.
    U zou nog kunnen wijzen op de teruglopende rol van de Rotterdamse haven, die (in) direct ook als basis van inkomensvorming in onze gemeente dient. De koligasrol wordt minder en minder. De chemische rol wordt meer en meer begeerd door de producerende staten in het Midden-Oosten. Ook het containervervoer zal de komende decennia sterk verminderen, omdat het fabriceren van goederen met behulp van 3D-printing ( dus vrijwel ter plekke van de consument) sterk zal toenemen vaak ook gebruik makend van gerecycled materiaal etc. etc. Kortom er staat ons een nieuwe “industriële” revolutie te wachten, die evenals de thans toch echt wel herkenbare wateroverlast slecht nieuws betekent.
    Dit betekent ruimtelijke planning, die de gevolgen zoveel mogelijk opvangt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *