Onze werkwijze

Gesprekspartners zijn niet alleen de overheden, maar ook particulieren en ondernemers die activiteiten (willen) ontplooien die aansluiten bij, of juist strijden met, de missie van het Platform. Voor hen wil het Platform een aanspreekpunt zijn.

Het Platform wil zijn doel niet bereiken door het voeren van acties of door te procederen, maar primair door een constructieve opstelling. Wij willen zichtbaar maken dat de landschappelijke en culturele waarden binnen de gemeente Zuidplas niet alleen geld kosten, maar ook verdienmogelijkheden in zich bergen. Daarbij kan worden gedacht aan recreatie door ontsluiting van natuurgebieden en/of het verduurzamen van bedrijfsterreinen.

De pers zal regelmatig worden benaderd: in eerste instantie de lokale pers, eventueel later regionale pers (TV-West).  Ook zijn wij als Groep (Platform Mooi Zuidplas) te vinden op de website van Omroep Zuidplas.

Het platform komt veelal vier keer per jaar voor overleg bij elkaar, waarvoor alle aangesloten organisaties worden uitgenodigd.  In dit overleg worden afspraken gemaakt over de te nemen acties. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn:

  • de bevordering van de natuurontwikkeling in de Zuidplaspolder e.o.;
  • behoud en ontwikkeling van het Cultureel erfgoed;
  • het uitzetten en of organiseren van wandelingen;
  • informatie-uitwisseling over planologische ontwikkelingen van de Zuidplaspolder;
  • bevorderen van de toegankelijkheid van de aanwezige natuurgebieden door fietspaden en verharde en onverharde wandelpaden;
  • onderhoud en ontwikkeling van het wandelnetwerk Zuidplas;
  • inspraak en vertegenwoordiging in het Recreatieplatform van de gemeente Zuidplas.

De deelnemende partijen hebben een aantal werkafspraken gemaakt, die hier zijn te vinden.