Over ons

Ontstaan van het platform

In 2010 zijn drie gemeenten, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle gefuseerd tot één gemeente Zuidplas. Ook lagen er bestemmingsplannen voor grootschalige woningbouw.

Zowel de Stichting Groene Hart, de Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder en de Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen maakten zich door deze ontwikkelingen zorgen over het behoud van de waardevolle elementen van de Zuidplaspolder op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Om die reden hebben zij het initiatief genomen om een platform op te richten waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd die een bijdrage kunnen leveren tot behoud van die elementen. In september 2012 is dit initiatief gerealiseerd door oprichting van een platform onder de naam “Mooi Zuidplas”.

Inmiddels heeft dit burgerinitiatief geleid tot deelname van acht organisaties aan dit platform en zijn er met acht andere organisaties contacten gelegd met het verzoek om ook deel te nemen (zie aangesloten organisaties). Ook is er een logo, een missie, een werkwijze, en een activiteitenkalender vastgesteld.Molenviergang in de Tweemanspolder

Het werkterrein omvat, naast het gebied van de Zuidplaspolder (gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Gouda), ook de aanpalende polders in de gemeente Zuidplas zoals de Honderd Morgen en de Wilde Veenen bij Moerkapelle en de Eendragtspolder en Tweemanspolder bij Zevenhuizen.