Categoriearchief: Milieu

Railterminal in het Groene Hart?

Deze galerij bevat 1 foto.

Langs de A12, kan een railterminal komen. De haalbaarheid wordt de komende tijd onderzocht in opdracht van de provincie, gemeenten als Gouda, Zuidplas en Waddinxveen en de transportsector. ,,Maar het gaat om veel meer dan alleen die terminal.’’ Daar waar … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Schoonmaakactie langs oevers van de Hollandse IJssel in Moordrecht op zaterdag 19 maart 2016.

Wanneer afval in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het vergaat. Sommige soorten afval vergaan zelfs nooit! Kauwgum duurt bijvoorbeeld 25 jaar voordat het is vergaan (zie http://www.milieukrantonline.nl/mko_07/quiz.php#) Daarom wil de Moordrechtse Milieuvereniging … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Provincie dient eigen spelregels natuurcompensatie na te leven

Wanneer beschermde natuur wordt aangetast, dan moet daar compensatie tegenover staan, zo stellen de provinciale spelregels voor beschermde natuur. In een brief aan Provinciale Staten roepen Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap op om deze spelregels niet bij uitzondering … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Gebruikersovereenkomst tussen de Stichting Steenovens Klein Hitland en de Gemeente Zuidplas

Wethouder Rik van Woudenberg overhandigt op zaterdag 12 december 2015 om 12.00 uur  aan de Stichting Steenovens Klein Hitland, de officiële gebruikersovereenkomst van de Gemeente Zuidplas met de stichting. Plaats van handeling: De gerestaureerde Steenovens aan de Groenedijk, Klein Hitland … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Verlengde Bentwoudlaan

Onlangs zijn de plannen gepubliceerd voor een nieuwe randweg (N207-Zuid) westelijk van Boskoop en Waddinxveen. Deze weg is volgens de plannenmakers nodig om de westelijke Greenport Boskoop beter te ontsluiten en zo de verkeersdruk in de dorpen te ontlasten. De … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Mens en veen

Het jaar 2015 is door de VN uitgeroepen tot het jaar van de bodem. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft de taak om te zorgen dat de bodem in de regio Midden-Holland gezond blijft en wil graag duidelijk maken waar we … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Veel werk verzet in Stinzentuin

Moordrecht – Elf vrijwilligers waren afgekomen op de oproep van Milieuvereniging Zuidplas om zaterdag 7 november de handen uit de mouwen te steken in de Stinzentuin bij het oude gemeentehuis. Het weghalen van vlierbomen en kornoelje vergde een hoop spierkracht … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Zuidplas wil geen onderzoek naar windmolens

Zuidplas – De gemeente Zuidplas is ‘zeer ongeloofwaardig’ als het gaat om duurzaamheid. Dat vindt de fractie van PvdA/GroenLinks, naar aanleiding van de antwoorden die het college heeft gegeven op vragen over windenergie. Burgemeester en wethouders zeggen niet mee te … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Milieueffecten Vredenburghlaan-Bentwoudlaan onderzocht

Deze galerij bevat 1 foto.

Waddinxveen – Het aanleggen van de Vredenburghlaan en de Bentwoudlaan komt steeds dichterbij. Om het realiseren van de randweg mogelijk te maken is een wijziging in de bestemmingsplannen nodig. Onderdeel van die wijziging is het opstellen van een zogeheten milieueffect-rapportage-procedure … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

“Meer vluchten R’dam The Hague Airport toestaan”

Ondernemersorganisatie VNO-NCW wil dat het nieuwe provinciebestuur de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport steunt. De provincie Zuid-Holland is een van de partijen die goedkeuring moet geven aan extra vluchten. Het regionale vliegveld is al een jaar bezig met het … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen