Categoriearchief: Milieu

Project ‘Zon op Zuidplas’

Deze galerij bevat 1 foto.

De naam zegt het helemaal: ‘Zon op Zuidplas’. Het hoofddoel van het project Zon op Zuidplas is in eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en op te slaan.  Het project Zon op Zuidplas is een onderdeel van het Duurzaamheidsplatform van … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

De toekomst van het Restveengebied tussen Nieuwerkerk en Moordrecht.

De zoektocht om anders om te gaan met bodemdaling in het Restveengebied wordt voortgezet. Naar aanleiding van de bevindingen over de haalbaarheid van andere gebruiksvormen vervolgden bewoners en ondernemers uit het Restveengebied Moordrecht het gesprek met de vertegenwoordigers van de … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Activiteiten Mileuvereniging Zuidplas in 2018.

De Milieuvereniging Zuidplas in Moordrecht heeft in 2018 de volgende activiteiten gepland: Op 10-3-2018 doet de Milieuvereniging Zuidplas mee met NLdoet (zie: www.nldoet.nl.).  We hebben als thema ‘Nederland Zoemt’ (www.nederlandzoemt.nl) en zullen ons inzetten voor de wilde bijen, die bedreigd worden. … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Denk mee over een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland nodigt u van harte uit om op maandag 11 december 2017 mee te denken over de nieuwe visie “Rijke Groenblauwe Leefomgeving”. Tijdens de bijeenkomst hoort u wat het doel is van de nieuwe visie en … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Uitnodiging conferentie ‘Gebiedsontwikkeling Zuidplas’

Deze galerij bevat 1 foto.

Uitnodiging conferentie ‘Gebiedsontwikkeling Zuidplas’ Zuidplas is een ‘bouwende gemeente’. Wat betekent dit voor de toekomst als het gaat om woningen, voorzieningen, bereikbaarheid en groen? Ongetwijfeld heeft u daar als inwoner ook uw ideeën en gedachten over! Graag nodigen wij u … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Brief aan de fractievoorzitters i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zoals bekend willen de deelnemers van het Platform Mooi Zuidplas een draagvlak creëren voor behoud en versterking van milieuaspecten en landschappelijke, culturele en natuurwaarden. De lokale organisaties inzake natuur, milieu en cultuur kunnen via de deelnemers van het platform hun … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Is duurzaam beheer van veenweiden als waardevol cultuurlandschap mogelijk?

Projectleider Mireille Dosker  van Landschap Noord-Holland deed onderzoek naar de vraag welke rol cultuurhistorie en erfgoedbeheer spelen bij het beheer van veenweidelandschappen. Is het mogelijk de veenweide in stand te houden rekening houdend met de belangen vanuit de economie, natuur, … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Railterminal in het Groene Hart?

Deze galerij bevat 1 foto.

Langs de A12, kan een railterminal komen. De haalbaarheid wordt de komende tijd onderzocht in opdracht van de provincie, gemeenten als Gouda, Zuidplas en Waddinxveen en de transportsector. ,,Maar het gaat om veel meer dan alleen die terminal.’’ Daar waar … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Schoonmaakactie langs oevers van de Hollandse IJssel in Moordrecht op zaterdag 19 maart 2016.

Wanneer afval in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het vergaat. Sommige soorten afval vergaan zelfs nooit! Kauwgum duurt bijvoorbeeld 25 jaar voordat het is vergaan (zie http://www.milieukrantonline.nl/mko_07/quiz.php#) Daarom wil de Moordrechtse Milieuvereniging … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Provincie dient eigen spelregels natuurcompensatie na te leven

Wanneer beschermde natuur wordt aangetast, dan moet daar compensatie tegenover staan, zo stellen de provinciale spelregels voor beschermde natuur. In een brief aan Provinciale Staten roepen Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap op om deze spelregels niet bij uitzondering … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen