Kwaliteitsatlas

Alle plekken waar de bodem, de rust en de stilte van het Groene Hart worden bedreigd, zijn te vinden op de Kwaliteitsatlas. Ook de bedreigingen voor de Zuidplas zijn daarin specifiek opgenomen.
Deze atlas is het resultaat van de samenwerking tussen de Stichting Groene Hart en de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Tussen zogezegd de vrijwilligers die lobbyen voor behoud van groen, landschap en cultuur en de bestuurders en ambtenaren die speciaal met het Groene Hart zijn belast.

De Kwaliteitsatlas voor het hele Groene Hart, waaronder een gedeelte van de Zuidplaspolder is te vinden op de website:  www.kwaliteitsatlas.nl.
Alleen het gedeelte voor de Zuiplaspolder is te vinden op Atlas Mooi Zuidplas.