Is duurzaam beheer van veenweiden als waardevol cultuurlandschap mogelijk?

Projectleider Mireille Dosker  van Landschap Noord-Holland deed onderzoek naar de vraag welke rol cultuurhistorie en erfgoedbeheer spelen bij het beheer van veenweidelandschappen. Is het mogelijk de veenweide in stand te houden rekening houdend met de belangen vanuit de economie, natuur, landschap, waterbeheer en milieu? Ze deed dit onderzoek in opdracht van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De cultuurhistorische waarden en het huidige gebruik van veenweidelandschappen in Laag Holland worden in het rapport onder de loep gelegd aan de hand van bureauonderzoek, interviews en discussiemiddagen met betrokkenen. Voor beheermogelijkheden is een vergelijking gemaakt van de aanpak in gelijksoortige gebieden in Engeland, Frankrijk en Duitsland; wat kunnen we leren van onze buren? Tot slot zijn diverse aanbevelingen voor de toekomst op een rij gezet.

Behoud door ontwikkeling

Veenweiden zijn in cultuur gebrachte veengebieden die worden gebruikt als weide of hooiland. Deze eeuwenoude cultuurlandschappen zijn van cultuurhistorische waarde, maar staan ook onder druk. Het huidige landgebruik gaat gepaard met ontwatering en veroorzaakt daardoor veenafbraak met als gevolg CO2-uitstoot en bodemdaling. Dat deze karakteristieke landschappen gaan veranderen staat dus buiten kijf.

In deze publicatie wordt onderzocht welke maatregelen kansrijk zijn zonder de cultuurhistorische waarde van deze bijzondere landschappen uit het oog te verliezen.

Het rapport is te vinden op de website van Landschap Noord-Holland: klik hier.

(Bron:  www. landschapnoordholland.nl, 31 augustus 2017).

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Flora en fauna, Landschap, Milieu. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *