‘Gevaren van fijnstof dwingen gemeenten tot meer aandacht voor openbaar groen

Bomen en planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de hoeveelheid fijnstof waaraan burgers worden blootgesteld. Luchtvervuiling door fijnstof leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot op heden werd aangenomen.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht. De analyse van meer dan 20 meerjarige studies onder 367.000 Europeanen wijst uit dat de huidige Europese norm van maximaal 25 microgram per m3 niet volstaat. De gezondheidsrisico’s zijn bij langdurige blootstelling aan fijnstof aanmerkelijk veel groter dan gedacht. Bij iedere stijging van met 5 microgram neemt het risico dat iemand overlijdt met 7% toe.

De stichting iVerde stelt vast dat in veel gemeenten wordt bezuinigd op de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. “Bomen worden wel gerooid, maar niet in dezelfde aantallen terug geplant”, constateert Leon Smet van de stichting iVerde. “Dat is een slechte zaak want in de steden draagt het verkeer flink bij aan de aanwezigheid van fijnstof. En groen aan het wegfilteren er van. De Javastraat in Den Haag bijvoorbeeld, is de straat met de hoogste concentratie fijnstof van Nederland. Maar hoewel er ruimte voor is, staan er nauwelijks bomen.”

iVerde is de drijvende kracht achter De Groene Stad. In dat concept wordt ruimte gegeven aan groen en via de site worden innovatieve ideeën verspreid. Bomen, heesters, maar ook planten en mossen helpen het schadelijke fijnstof uit de lucht te filteren. Het milieueffect is het grootst als groen in combinatie met andere maatregelen wordt ingezet. “Nu de gevaren van fijnstof veel groter blijken dan werd aangenomen, legt dat een extra verantwoordelijkheid bij gemeentebestuurders. Drukke straten, maar ook parken en plantsoenen in de buurt van kinderspeelplaatsen en – dagverblijven en scholen, worden schoner als bomen en heesters het fijnstof en stikstofdioxide binden”, aldus Smet.

iVerde heeft vanuit de Groene Stad bijgedragen aan TEEB Stad. TEEB staat voor ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Dat is een instrument dat de maatschappelijke en economische waarde van groen, water en natuur in een stad zichtbaar maakt. Steeds meer gemeenten gebruiken dat bij het beoordelen van de kosten en baten van stedenbouwkundige projecten. Smet ziet een parallel: “Vanuit iVerde gaan we bezien of we samen met anderen de Nederlandse gemeenten een handzaam model kunnen aanreiken. Een instrument waarmee ze vooraf de bijdrage van openbaar groen aan het terugdringen van fijnstof en stikstofdioxide in een bepaalde wijk of stadsdeel kunnen berekenen.”
(Bron: Stichting iVerde, 16/12/13)

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws, Flora en fauna, Landschap. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *