Documenten

Het Platform Mooi Zuidplas verzamelt hier de officiële documenten zoals ingediende zienswijzen en informerende brieven aan de gemeenteraad. Waarbij een onderscheid is gemaakt tussen documenten van het platform en andere documenten.

Documenten van het platform

Deelnemers PMZ 04-04-2021

Brief B&W Toeristisch Informatiepunt (TIP).

Visie presentatie recreatie versie 4

Overzicht OMD 2015 Locatie met acties

Reactie PMZ discussienota “Tuin van de Zuidelijke Randstad”

Reactie aan B&W van PMZ op Visie Recreatie Zuidplas 2025 def.

Deelnemers PMZ 08-04-2019

brief fractievoorzitters bouwplannen 2017 

Brief B&W ontwikkelingen Zuidplas V. 2 20112017

Brief bidboek  Zuidplas-bezwaar tegen bouwen in groen

Kaart LandschapelijkSchakelV2

Toelichting bij de kaart v. 2

Overige documenten

Structuurvisie Zuidplas 2030.

Oplegnotitie_ZPP ROZ 03-12-2012

20130523 Verslag discussie gemeentelijk monumentenbeleid

Eindrapport+Grip+op+het+Groene+Hart

5-minutenversie+Grip+op+het+Groene+Hart

Brochure Stuurgroep Groene Hart 2013-2015

Toelichting BP Restveen Waterparel – Moordrecht – 05-01-2009

Rapport vraaggerichte (door)ontwikkeling Recreatiegebied Hitland

Fietsend langs alle rijksmonumenten in Zuidplas

Beschrijving  (ontwikkeling) van de Eendragtspolder

Beschrijving van de (ontwikkeling) van Hitland

Beschrijving van de (ontwikkeling) van de Zuidplaspolder

Zienswijze structuurvisie Zuidplas2030  

Herijkingsstudie Zuidplaspolder 08102013

SGH-MMVZ Zuidplaspolderproject – Pas op de Plaats

Notitie gezamenlijk voorstel herinrichting 9 ha 28102015

Visie Recreatie Zuidplas 2025

Waarom geen woningen in De Snelle versie 3

Verkenning toekomst Restveengebied.

ontwikkelingsvisie_middengebied_zuidplas_-_mei 2019 concept

Recreatiekaart zuidplas gewoon grenzeloos

Fietsroutes OMD 2020