Recreatie- en natuurgebieden

In de Zuidplaspolder en de aanpalende polders bevinden zich de volgende natuur- en recreatiegebieden:
1. Recreatiegebied Hitland
2. Recreatiegebied de Rottemeren en Zevenhuizerplas
3. de Eendragtspolder
4. de Tweemanspolder en de polder de Wilde Veenen
5. Natuurgebied het Bentwoud.
6. Natuurgebied ’t Weegje en het Waterrijk Polderpark Oostpolder
7. Natuurgebieden in wording: het Restveengebied, de Waterparel en de Ecozone.
Hierna worden deze gebieden beschreven.

1. Recreatiegebied Hitland
Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel ligt Recreatiegebied Hitland. WP_000983Dichtbij de randstad heeft dit recreatiegebied van ongeveer 250 hectare een ideale ligging. Door de diverse mogelijkheden op het gebied van recreëren (wandelen, fietsen, skeeleren, vissen, paardrijden, golfen, kanoën en schaatsen) is Recreatiegebied Hitland uitstekend geschikt om te ontspannen. In het gebied kunt u genieten van de natuur, de prachtige wateren en alle andere mooie verrassingen die de natuur u biedt tijdens uw verblijf in het gebied.

In het volgende artikel wordt een beschrijving van het gebied gegeven en vindt u informatie over de flora en fauna: AV Hitland.

Het gebied grenst aan de Groene Zoom. Deze smalle groenstrook dient als groene buffer tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel.

Voor meer informatie: Klik op Recreatiegebied Hitland.

Vanuit Ver Hitland kunt u met een fietspontje overvaren naar Ouderkerk a/d IJssel van waaruit u zo de Krimpenerwaard kunt ontdekken.

2. Recreatiegebied de RottemerenIMG_0555 en Zevenhuizerplas
Het recreatiegebied de Rottemeren is een uniek en veelzijdig recreatiegebied. Het eeuwenoude riviertje de Rotte vormt de ruggengraat van het gebied. In het gebied vind je vele jachthavens, restaurantjes, beeldende kunst, outdoor sportmogelijkheden en overal plaatsen om te zonnen, fietsen, zwemmen, wandelen, kanoën, picknicken, paardrijden of de natuur te ontdekken.
Het gebied bestaat uit verschillende onderdelen te weten het Hoge IMG_0521Bergse Bos, het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom aan de Bleiswijkse zijde van de Rotte (gem. Lansingerland).
Aan de andere zijde van de Rotte (gemeente Zuidplas) vindt u de Zevenhuizer Zoom met de Molenviergang en het natuurreservaat het Koornmolengat. Hieraan grenst ook de Zevenhuizerplas met een boulevard en zandstrand!
In dit gebied is de Natuur- en vogelwacht Rotta actief.  Voor meer informatie:

Recreatiegebied de Rottemeren.

3. Eendragtspolder
De Eendragtspolder ligt tussen de Rotterdamse wijk Nesselande, het dorp Zevenhuizen, de Rotte en het recreatiegebied de Rottemeren. Ruim 300 hectare van de polder is heringericht en sinds 2013 toegankelijk voor publiek. In dit gebied bevindt zich de internationale roeibaan: Willem-Alexander Baan.

Willem Alexanderbaan in ZevenhuizenEen gedeelte van deze polder fungeert bij hevige regenval als waterberging voor het overtollige water van de Rotte en ontwikkelt zich mede daardoor als een mooi en waterrijk natuurgebied. Dwars door het gebied lopen fietspaden en onverharde wandelpaden.

Een medewerker van de Natuur- en vogelwacht Rotta heeft de geschiedenis, het beheer, de inrichting, de natuur  en de laatste ontwikkelingen van deze polder in het volgende artikel uitvoerig beschreven: AV EDP

Voor meer informatie: zie www.youtube.com/watch?v=0fBnjH5XDSE en Eendragtspolder.

4. De Tweemanspolder en de polder de Wilde Veenen
De Tweemanspolder is voor het grootste deel nog ingericht als akkerbouwgebied. De polder grenst aan het recreatiegebied de Rottemeren. Een klein deel van de399px-Molen_nr5_Moerkapelle polder is ingericht als vakantiepark, bestaande uit recreatiewoningen, een sportcentrum, een zwembad en een horecagelegenheid.
In deze polder bevind zich ook de molenviergang, die vroeger de polder bemaalde.

De polder de Wilde Veenen of de Honderd Morgen bestaat ook hoofdzakelijk uit landbouwgronden.
In deze polder ontspringt de rivier de Rotte bij de molen “de Oorsprong”. De polder wordt aan de noordkant begrensd door het Bentwoud.

5. Natuurgebied het Bentwoud.

Het Bentwoud is een groot natuurgebied in ontwikkeling gelegen tussen Zoetermeer, Moerkapelle, Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Benthuizen. Het wordt een gevarieerd gebied met bos, waterpartijen, moeras en grazige weiden doorsneden door fiets en wandelpaden. Er ligt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven. nabij Zoetermeer zijn voetbalvelden aangelegd.

bentwoud_006

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven en plannen ontwikkeld. In 2000 zijn de eerste bospercelen aangeplant. Inmiddels zijn de ambities onder druk van de kredietcrisis teruggebracht van 1300 ha naar ca 800 ha. Het bosgebied bij Waddinxveen is in de nieuwe plannen gesneuveld.  In 2016 hoopt men het bos voltooid te hebben.

Zie voor meer informatie: Vrienden van het Bentwoud en Provincie Zuid-Holland.nl

6. Natuurgebied ’t Weegje en het Waterrijk Polderpark Oostpolder

Grenzend aan de gemeente Zuidplas ligt, tussen de Gouwe en de Ringvaart en ten zuidwesten van Gouda, het natuur- en recreatiegebied ‘t Weegje. Om vanaf het water te genieten van de prachtige natuur kunt u een roeiboot huren bij het caféa358b4ae-bd8e-49ce-9328-860149f78ea0-restaurant. Het is ook mogelijk om het gebied met uw eigen kano te verkennen.

Om de plas bevinden zich de voet-, fiets- en natuurpaden die u langs de mooiste plekjes voeren. Zo kunt u de vele vogels zien die het gebied rijk is. Her en der staan er bankjes waar u kunt rusten en kunt genieten van het uitzicht of een lekkere picknick.

Grenzend aan dit natuurgebied ligt het Polderpark Oostpolder. Rondom het park loopt een  een wandel- en fietspad. Ook bevinden er zich  een vogelkijkplek, picknicktafels, speeltoestellen voor kinderen, een trimbaan (zie: kaartje Oostpolder). Heel bijzonder is het vlonderpad dat dwars door het gebied heenloopt. In het vogelbroedseizoen van 1 maart tot 1 juli is het vlonderpad daarom afgesloten. De rest van het gebied is wel het hele jaar toegankelijk.

Meer informatie zie: Het praathuis, ’t Weegje en de Oostpolder

7. Natuurgebieden in wording: het Restveengebied, de Waterparel en de Ecozone.

In de Zuidplaspolder zijn thans bestemmingsplannen ontwikkeld voor de aanleg van drie natuurgebieden te weten: het Restveengebeid, de Waterparel en de Ecozone Westergouwe.  Zie ook bestemmingsplannen.

Restveengebied
Het zogeheten Restveengebied komt ten zuiden van de A20, tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is ruimte voor een relatief groot natuurgebied met een gevarieerde inrichting.
Het Restveengebied is nu vooral agrarisch gebied. Waarom kan het gebied niet blijven zoals we het nu kennen? Omdat, zo heeft het hoogheemraadschap Schieland uitgelegd, het veengebied zal blijven zakken. Dit komt doordat het veen oxideert (verbrandt) zodra het boven het grondwater uitkomt, dus elke keer als het polderpeil wordt verlaagd gaat het veen opnieuw zakken. Groene Waterparel met regenboog bij de Vierde Tocht achter het Gemaal Abraham Kroes

Schieland heeft aangegeven dat verdere verlagingen van het polderpeil rond Moordrecht eigenlijk niet meer kunnen, omdat een grotere opvoerhoogte steeds meer pompcapaciteit gaat vragen. Ook wordt de druk van het diepere grondwater naar boven steeds groter, waardoor er steeds meer kwelwater moet worden afgevoerd. Door het niet verder verlagen van het polderpeil zal het veengebied uiteindelijk zo laag komen te liggen, dat het niet meer als weidegebied te gebruiken valt. Wanneer het op termijn dan toch niet meer agrarisch te bewerken valt, zo redeneert men, kan het beter nu al als natuurgebied worden ingericht.
De gemeente zal dan ook samen met de provincie een plan moeten maken voor het omvormen van het huidige agrarische veenweidegebied tot Restveengebied en een verbinding te maken met de zogeheten Waterparel.

Waterparel
In het gebied ten noorden van de A 20 komt (kwel)water van zeer goede kwaliteit voor. Deze goede waterkwaliteit zorgt er in combinatie met het katteklei voor, dat er van nature zeldzame planten voorkomen. Gebruikmakend van de bijzondere kwaliteiten van dit gebied bestaan er plannen om dit gebied om te vormen tot een natuurgebied van 100 tot 150 ha, met een gevarieerde inrichting. Bezoekers zouden er kunnen wandelen, kanoën en vissen. Door het kwelwater ook naar de zuidzijde van de A20 te leiden zou het daar in te richten Restveengebied er eveneens van kunnen profiteren.

Ecozone Westergouwe
De grens tussen Moordrecht en Westergouwe (gem. Gouda)  maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland. Deze Ecozone Westergouwe moet een ecologische verbinding gaan vormen tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard. Gebiedseigen flora en fauna, die in Zuid-Holland door de oprukkende verstedelijking steeds verder in het nauw worden gedreven, moeten er de kans krijgen te overleven en zo mogelijk om zich (kwantitatief) verder te ontwikkelen.
De aanleg van de groene buffer zorgt er tevens voor dat de bebouwing van beide gemeenten niet aan elkaar groeit. Afgesproken is dat Gouda de aanleg van deze zone financiert en dat Moordrecht nauw bij de inrichting van de zone betrokken wordt.

De Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplaspolder is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze gebieden.