Activiteiten

  • De excursies en activiteiten die het platform organiseert worden via nieuwsberichten op de site bekendgemaakt.
  • In samenwerking met de gemeente Zuidplas is in 2014 een recreatiekaart/-folder en -krant samengesteld.
  • In 2013 is de wandelwerkgroep Mooi Zuidplas opgericht. Deze werkgroep is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het wandelknooppuntennetwerk van de gemeente Zuidplas, dat in 2018 is geopend. Ook heeft zij diverse wandelingen ontwikkeld die op deze site zijn opgenomen.  
  • Ook zijn initiatieven genomen om een Toeristisch Informatiepunt op te richten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan het college van B&W.  Mocht u hieraan  mee willen werken? Meldt u zich dan aan!
  • Regelmatige worden de doelstellingen van het platform bij de politieke partijen (raadsleden) onder de aandacht gebracht.