Activiteiten

  • De excursies en activiteiten die het platform organiseert worden via nieuwsberichten op de site bekendgemaakt.
  • In samenwerking met de gemeente Zuidplas is in 2014 een recreatiekaart/-folder en -krant samengesteld.
  • In 2013 is de wandelwerkgroep Mooi Zuidplas opgericht.
  • Ook zijn initiatieven genomen om een Toeristisch Informatiepunt op te richten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan het college van B&W.  Mocht u hieraan  mee willen werken? Meldt u zich dan aan!
  • Regelmatige worden de doelstellingen van het platform bij de politieke partijen (raadsleden) onder de aandacht gebracht.