Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas organiseert weer een wandeling op vrijdag 25 maart 2022.

Nu het weer mooier wordt, is het tijd om de Mooi Zuidplas-wandelingen weer op te starten. De eerste wandeling in 2022 is een relatief korte wandeling, ontwikkeld door Peter Elderson: “De wandeling doorkruist de immer slinkende Groene Zoom tussen Capelle … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Waar het ons om gaat! Inhoudelijke reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

Het PMZ heeft op 17 juli en 17 augustus 2021 op deze website al een eerste reactie gegeven op het Masterplan. Met de notitie ‘Waar-het-ons-om-gaat!’ wordt thans een inhoudelijke reactie op het Masterplan gegeven. Wij zijn van mening dat een … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas organiseert weer een wandeling op vrijdag 27 augustus 2021.

Hopelijk gaat het met iedereen goed na deze rare tijd en zijn we zo langzamerhand weer in de gelegenheid om samen te wandelen met de Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas.Normaliter op de laatste vrijdag van de oneven maanden maar door vakantieafspraken is … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Ook Platform Mooi Zuidplas zet vraagtekens bij de ontwikkeling van het 5e dorp in het licht van het klimaatrapport van het IPCC.

Mede naar aanleiding van het nieuwste rapport van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) over de gevolgen van de klimaatverandering, hebben  diverse deskundigen zich in de media uitgesproken over het voornemen om in het middengebied van de Zuidplaspolder … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Eerste reactie van het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) op het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

Deze galerij bevat 3 foto's.

A. Algemeen. De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19/20 mei 2021 ingestemd met het Masterplan voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder. Nu op 1 juli 2021 ook een bestuursakkoord is getekend tussen de gemeente Zuidplas, de Grondbank en de … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Zon op Zuidplas: Vanavond een Online informatieavond over zonne-energie

Deze galerij bevat 1 foto.

De naam zegt het helemaal: Zon op Zuidplas. Het hoofddoel van Zon op Zuidplas is om in onze eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en te leveren, ook voor particulieren en bedrijven zonder geschikt eigen dak. Duurzame energie kan … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Deze galerij bevat 1 foto.

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Open Monumentendag – Fietsen langs monumenten in Zuidplas – 12 september 2020

De BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 belooft een bijzondere editie te worden. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er minder monumenten open ter bezichtiging.Maar dankzij de inzet en flexibiliteit van de deelnemende organisaties, is er ook dit jaar een gevarieerd aanbod … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Oprichting actiegroep Zinloos Lawaai Zuidplas

Deze galerij bevat 4 foto's.

Een aantal inwoners van de gemeente Zuidplas heeft een werkgroep opgericht die van gedachten wisselt over mogelijkheden om de geluidsoverlast in de gemeente aan de orde te stellen. Er is een website geopend met een mailadres waar informatie gegeven wordt … Lees verder

Meer galerijen | 2 reacties

Invulling Landschappelijke Schakel in het middengebied van de Zuidplaspolder

Deze galerij bevat 2 foto's.

Platform Mooi Zuidplas heeft in een reactie op de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder een eigen invulling gegeven aan de daarin voorgestelde Landschappelijke Schakel. Het gebied vormt met de Groene Waterparel en het Restveengebied een mooie corridor zowel naar de IJssel als … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen